شعر رمضان
رمضان ماه خدای احد ذوالمنن است- رمضان ماه سراپای خدایی‌شدن است/ رمضان سفرۀ مهمانی مخصوص خداست- سر این سفره ‌ببین جای‌ تو و جای‌ من است

رمضان ماه خدای احد ذوالمنن است

رمضان ماه سراپای خدایی‌شدن است

 

رمضان سفرۀ مهمانی مخصوص خداست

سر این سفره ‌ببین جای‌ تو و جای‌ من است

 

رمضان ماه مناجات و دعا و قرآن

ماه زهرا و علی، ماه حسین و حسن است

 

ماه اشک و مه شوق و مه سوز و مه شور

ماه توبه مه آمرزش هر مرد و زن است

 

 رمضان آمده تا جمع کند یاران را

می‌خرد لطف خدا ناز گنه‌کاران را

استاد غلامرضا سازگار

دسته بندی: