کارگاه توجیهی گام های پژوهشی
کارگاه آموزشی و توجیهی گام های آموزشی با حضور اساتید تدریس، مدیریت و معاونت پژوهش سطح۲ با ارائه استاد خانم دکتر صادقی( استاد وزه و دانشگاه و محقق) در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزار گردید.

این کارگاه آموزشی با هدف آموزش و توجیه واحد" گام های پژوهشی" روز یکشنبه مورخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.

دسته بندی: