جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی خانم لیدا کرمی( طلبه سطح۲) با عنوان «تبیین ویژگی های جامعه مطلوب از دیدگاه نهج البلاغه» و راهنمایی خانم دکتر منصوری در ساختمان سطح ۲ حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام- خواهران برگزار می گردد.

زمان: ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۶- ساعت: ۱۴

لازم به ذکر است، حضور طلابی که در مرحله تدوین تحقیق پایان نامه هستند الزامی می باشد.

دسته بندی: