جلسه دفاعیه پایان نامه سطح3
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ رشته فقه و اصول با عنوان" نهی از منکر زنان به حجاب با رویکرد فقهی" خانم زینب شهریاری فرد برگزار می گردد.

استاد راهنما: حجت السلام و المسلمین سید احد حسینی

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی موسوی خراسانی

زمان:۲۹/۱/۱۳۹۷

مکان: ساختمان سطح۳

دسته بندی: