رابطه باید و هست با تأکید بر نظریه ضرورت بالقیاس حضرت آیت‌الله مصباح یزدی
رابطه باید و هست با تأکید بر نظریه ضرورت بالقیاس حضرت آیت‌الله مصباح یزدی

دربارهٔ مفاد بایدها و نبایدها مطلق و بایدهای اخلاقی، نظریاتی عرضه شده که در اینجا به سه نظریه مهم‌تر پرداخته شده است:۱) مفاد باید، ضرورت بالغیر برآمده از ارادهٔ فاعل است؛۲) مفاد باید، ضرورت ادعائی و جعلی است؛۳) مفاد باید، ضرورت بالقیاس است؛ نظریه سوم مورد قبول نوشتار حاضر است؛ زیرا دیدگاه نخست ضرورت قبل از ارادهٔ را پاسخ نداده و نظریه دوم دچار لغوّیت است. دیدگاه سوم بایدها را بر هست ها مبتنی می‌داند به این نحو که باید اخلاقی از رابطه فعل فاعل مختار با کمال مطلوبش انتزاع می‌شود.

جهت مطالعه و دریافت فایل PDF مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دسته بندی: