فعالیت های کانون کانون، با برگزاری اردوی جذب درمیان متقاضیان آغاز گردید.

بدین ترتیب با جذب تعدادی از متربیان تازه ورود و ثبت نام متربیان سابق، کلاسها طی سه روز در هفته آغاز به کار گردید.

کلاسها در دو زمان صبح وعصر در قالب های کمک های اولیه،  دفاع شخصی، حلقه رشد، سانه و جنگ، نشریه، کتابخوانی، نمادشناسی، قرآن، فتوشاپ، خلاقیت و ساخت وسایل کاربردی با مواد بازیافتی و نقاشی روی پاچه، زیر نظر مربیان متبحر هر رشته برگزار گردید.

همچین برنامه اردویی یک روزه بازدید از باغ ملی گیاه شناسی ایران و اردوی چهار روزه شمال جزء برنامه های این تابستان بود.

در اختتامیه، متربیان با توجه به امتیازهای کسب کرده مورد تشویق قرار گرفته و از بانک جوایز، جایزه خویش را دریافت نمودند.

دسته بندی: