جهت دریافت برنامه تحصیلی( موقت) نیمسال اول تحصیلی ۹۸- ۹۷ بر روی لینک زیر کلیک نمایید.