Displaying 41 - 50 of 202

هفته کتاب و کتابخوانی

هفته کتاب و کتاب خوانی
مردمی که اهل کتـاب خوانـدن باشـند، از لحـاظ معلومـات و ذکاوت و هوشـیاری، تفـاوت می کنند بـا مردمی که بـا کتـاب و مطبوعـات اُنس نداشـته باشـند.( مصاحبه در پايان بازديد از نمايشگاه كتاب ۱۷/۰۲/۱۳۷۱)

دیدار مدال‌آوران کاروان ورزشی ایران در بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا ۲۰۱۸با رهبر انقلاب

امام خامنه ای: شما با حرکت ارزشمند خود نشان دادید که از اقتدار و استقلال فرهنگی و اراده‌ی قوی برخوردار هستید.

امروز دنیای اسلام به یک صدایی احتیاج دارد ...

بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان
تفرقه ممنوع است، چون دشمن بر دنیای اسلام متمرکز شده است. از آن طرف فشار بر یمن، از آن طرف فلسطین و این سیاست شیطانی و خبیث که اسمش را گذاشته اند« معامله قرن». البته بدانند که این سیاست هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد.

Pages