Displaying 21 - 30 of 202

تبیین اتحاد حوزه و دانشگاه در کلام امام خامنه ای

روز وحدت حوزه و  دانشگاه
وحدت حوزه و دانشگاه عبارت از این است كه ما این دو كانون علمی، این دو مركز تعلیم و تعلّم را از لحاظ اخلاق حاكم بر آنها، از لحاظ سیستم و سازماندهی حاكم بر آنها، و از لحاظ برخی از محتواها به هم نزدیك كنیم. ۱۳۶۴/۰۹/۲۶

شخصیت والای حضرت عبدالعظیم ع در کلام امام خامنه ای

میلاد حضرت عبدالعظیم ع
امام خامنه ای: جناب عبدالعظیم مرد بسیار بزرگی است. مردم مقامات علمی این بزرگوار را نمیدانند. تجلیل از جناب عبدالعظیم، تجلیل از علم و جهاد و زهد و تقواست. ایشان صائم النّهار و قائم الّلیل بوده است.

Pages