Displaying 11 - 18 of 18

جدیدترین مقالات

جدیدترین مقالات
بررسی و نقد دیدگاه مستشرقان و مروجان افکار آن‌ها در مورد مصدر وحی قرآنی( تبیین دیدگاه‌‌ها در خصوص اقتباس قرآن از کتب پیشین)/ فاطمه قنبری

جدیدترین مقالات

جدیدترین مقالات
نهادینه‌سازی ارزش‌های دینی با روش تغافل با تأکید بر نهج‌البلاغه/سیده زهرا حسینی (همدانی)

Pages