Displaying 61 - 70 of 140

جلسه دفاعیه پایان نامه

جلسه دفاعیه پایان نامه
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ در رشته فقه و اصول در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزارمی گردد.

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳

کج فهمی های دین، علل و پیامدهای آن از منظر آیات و روایات
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ در رشته تفسیر و علوم قرآنی با عنوان" کج فهمی های دین، علل و پیامدهای آن از منظر آیات و روایات" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام با کسب درجه عالی برگزار گردید.

دفاعیه تحقیق پایانی

دفاعیه تحقیق پایانی
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح ۲ با موضوع" علل و آسیب های گرایش به کم فرزندی" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

دفاعیه پایان نامه سطح۳ تفسیر و علوم قرآنی

 راهکارهای قرآن کریم در مبارزه با انحرافات اخلاقی
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ در رشته تفسیر و علوم قرآنی با عنوان" راهکارهای قرآن کریم در مبارزه با انحرافات اخلاقی" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزار می گردد.

دفاعیه تحقیق پایانی

دفاعیه تحقیق پایانی
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح ۲ با موضوع" بررسی جایگاه حلم در تهذیب نفس با رویکرد و سیره امام حسن مجتبی ع در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

آموزش برنامه نویسی تحت وب

دوره آموزش برنامه نویسی
دوره مقدماتی آموزش زبان برنامه نویسی html- css- php با حضور جناب آقای مهندس علیرضا ولی زاده، در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

دفاعیه پایان نامه سطح۳ فقه و اصول

دفاعیه پایان نامه سطح3 حوزوی
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ در رشته فقه و اصول با عنوان" احکام نواصب در فقه امامیه" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام با کسب درجه عالی برگزار گردید.

Pages